Välkommen till

Strandlyckans förskola

i Östersund"Glädje, värme, lek och lärande ska vara vår ledstjärna"

Förskolan Strandlyckan är personaldriven och öppnade i maj 2015.

Förskolan ligger på Strandgatan 14 i centrala Östersund.


Med närhet till Badhusparken, lekplatser, bibliotek bedrivs

förskoleverksamheten i två av husets våningar.


De yngre barnen går på avdelningen Nallen på nedre plan

och de äldre barnen går på avdelningen Björnen, en trappa upp.


Förskolan har en egen grön gård med lekanordningar

Barnen är mellan 1 till 6 år.

Vi har mottagningskök med mat från Hotell Östersund.


Vid ansökningar (se separat sida) eller frågor,

maila oss på

rektor@strandlyckans.se


eller nå oss på telefoner:

Björnen: 070 923 9032

Nallen: 070 008 8392

Rektor: 070 303 82 50


Ni hittar info om förskolan under fliken "Om oss".

CURABITUR